ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement 2016 - 2017

Mål: en attraktiv bridgeklub med konkurrence og god atmosfære

I Odense Bridgeklub spiller vi efter de til enhver tid gældende bridgelove, men herudover gælder følgende:

Spillet begynder 18.45.

Hvert par er forpligtet til at medbringe 2 systemkort og uopfordret lægge disse frem til hver runde.

Alle er forpligtet til at bidrage til en venlig og omgængelig tone ved bordet og i klubben generelt.

Efter spillet rydder alle op ved eget bord: Service på rullevogne, bridgemate retur i kassen, kort retur til kortbord, plancher og bordnumre bliver ved bordet, og stole skubbes ind på plads.

Der er hver aften udpeget to hjælpere til oprydningen. Deres opgave er at hjælpe med oprydningen i spillelokaler og i køkkenet. Oprydningen starter straks efter afslutning af sidste runde. Oprydningslisten hænger på opslags-tavlen i spillelokalet.

Hver aften er der ligeledes udpeget to turneringsledere (TL). Hvis aftenens TL er optaget eller inhabil, benyttes en af klubbens øvrige TL.

Turneringslederens afgørelse kan appelleres til klubbens appelkomité, der hurtigst muligt afsiger en endelig dom, der ikke kan appelleres.

Køkkenet tilbyder følgende:
Kaffe 10 kr. pr. aften
The 10 kr. pr. aften
Øl/vand 10 kr.
Vin 15 kr. pr. glas og 80 pr. flaske.
Smørrebrød 15 kr.
Proppenge 20 kr. for vin og 5 kr. for øl.

Er man for sent færdig med runden, uddeles strafpoint.

Kontingent overføres til 3596-3586064479 (Mobilepay 20344822 med medlemsnr. ) eller betales til Leise senest 1. oktober:

Aktiv/primær kr. 1100,-
Aktiv/klub kr. 860,-
Passiv/primær kr. 500,-
Passiv/klub kr. 260,-
Ungdoms kr. 500,-