Sæson 2015/2016

 

  SPIL OG KOMMENTARER FRA DEN 27.01.16 

 

SYV SQUEEZER PÅ EN KLUBAFTEN

Er skviser vigtige at mestre? Mange siger nej, de kommer jo så sjældent. Det er jeg helt uenig i! Bedøm selv efter følgende 7 spil fra første aften i parturneringen januar 2016.

SPIL 5:

Spil5 270116

Jeg havnede af uransagelige årsager i 3 ruder. Spar konge ud til esset og knib i ruder til dame. Poul Just høvlede spar dame og spar ni, som Kaj Hansen forståelig nok trumfede. Kaj trak klør es (klør tre fra Poul) og fortsatte farven. Hvad nu?

Ja, hvad nu? Man tager vel en knibning i klør eller hjerter, hallo! Den spilleplan kræver dog, at man spiller væsentlig hurtigere end jeg mestrer. Jeg stak med kongen og trak trumferne i bund – en djævelsk skvis var på vej i klør og hjerter. Kaj måtte holde klør dame og derfor kun double hjerter. Med tre kort tilbage toppede jeg hjerterne og Kajs formodede dame ud. Men ak, Just fik beten på hjerter dame i stik 13. Den spilleplan blev næppe kopieret ved andre borde. Rico gav mig sit flot-skvis-makker blik. 

Intet er dog så skidt, at det ikke er godt for noget: PJust nåede ikke ud at ryge efter spillet, og Kaj…ja, se selv:

SPIL 6:

Spil6 270116

Efter et alenlangt meldeforløb hvor Rico og jeg meldte alle farver mindst 8 gange sat Rico kontrakten i 6UT. Indrømmet, det så på overfladen ikke overbevisende ud, og spilførers evner havde man netop set udstillet – manden der giver stik i til Dxx i farver, hvor EKB sidder bagpå. Kaj svingede øksen. Meldekæden var dog ikke hoppet helt af for os: Jeg havde solidt tillæg i syd og gav den en tur i den blå karrusel med en redobling.

Hvordan skal man spille kontrakten med ruder ud til esset? Klør til kongen og klør til bonden. Nu har man 11 topstik og kan rejse det tolvte i klør. Men hvad med 13 stik? Når vest er kort i klør har han næppe single hjerter, så træk hjerter ED. Den markede hjerterknibning er det tolvte stik. Cash spar EK (afblokering), knib i hjerter og træk bordets røde vindere. Det skviser Øst i de sorte farver og fører til 13 stik. +1860 gav over middel (spillet gik lidt anderledes ved vores bord, men det skal skvisen ikke klandres for; og Charles vandt 7 hjerter efter skvisdevisen).

Efter den indledning holdt jeg ekstra øje med skviserne resten af aftenen. Dels fordi jeg skyldte at brillere efter spil 5, dels fordi det er sjovt – og bridge skal jo være sjovt!

SPIL 12:

Spil12 270116

I 3UT fik jeg en inspireret spar 6 ud fra John Njord til 8 og es. Ruder til dame og konge, og spar bonde til kongen. Klør es og klør til kongen, og passivt mere klør til bordet. På den næste klør lagde Uffe en ruder, så jeg kastede to hjerter på klørene og trak mine ruderstik. Ingen skvis aktuelt, men skvisteknik: Havde Uffe haft hjerter es var han blevet skviset i majorfarverne.

SPIL 13:

Spil13 270116

Rico slog i gang med Multi 2 ruder, og Kurt Boysen stak 3 ruder ind. Jeg meldte 3 spar for at spille hvis Rico havde spar. Det købte kontrakten, da Gert ikke kunne finde en melding i vest, der sad helt i vinkel (indrømmet, jeg havde 3UT!). 

Gert trak klør es og spillede ruder til esset. Jeg trumfede klør dame og spillede tre gange trumf til Gert, hvor Kurt kastede to ruder. Gert slog sig fri med en klør til trumf, og jeg skulle atter finde hjerter dame. Ruder til kongen (bekræftede oprindelig 6-1 fordeling i farven), ruder til trumf og så den sidste trumf: Kurt var skviset – han måtte kaste en hjerter. Det var ganske afslørende for fordelingen: Kurt havde næppe kastet en hjerter, hvis han havde en værdiløs klør. Jeg kastede min sidste ruder, der havde udspillet sin rolle, trak hjerter konge og spillede hjerter. 10 stik.

Denne skvis indeholder et såkaldt show up element: Hvis ikke Kurt i stik 12 havde bekendt med hjerter dame, så havde jeg toppet i hjerter, fordi jeg ved at Kurts sidste kort er en ruder. Det er med andre ord ligegyldigt hvor hjerter dame sidder! Skvisen er mod østs hjerterlængde, ikke mod hjerter dame. Det er da go’ lir.

SPIL 17:

Spil 17_270116

12 stik til alle i 4 hjerter. Det ligner en rudertrumfning på bordet, og ellers at spar bonde falder ud eller en klørknibning til 12 stik. Men er det nu hele historien FØR man ser hele fordelingen?

Efter rudertrumfning på bordet forestiller jeg mig at spar bonde sidder fjerde – ellers ingen ko på isen. Hvad hvis klør konge sidder på samme hånd? Hvad skal den hånd holde efter 8 stik i de røde farver? Den må blanke klør konge for at holde Bxxx i spar!

Så det er ikke eneste rimelige spilleplan at spille spar fra top og ellers knibe i klør. Man kan også spille på at spar bonde sidder sammen med klør konge: Det er ret svært at holde både Bxxx i spar og Kx i klør med kun fem kort på hånden.

Den enkle spilleplan med spar først og så klørknibning er sikkert den bedste, men det er værd at notere sig en mulig skvis ved at trække trumferne helt i bund først. Hvis du synes det er helt i skoven, så forestil dig at øst har Bxxx i spar og klør konge…ikke alle spillere blanker klør konge uden at blinke!

SPIL 28:

Spil28 270116

Endnu en gaber på overfladen. 10 stik i hjerter med damen i plads, ellers 9 (vi stod ud af udgangen, jeg var jo ikke venner med hjerter dame den aften). Enig – men efter ruder EK og sparskift, hjerter es, klør es og trumftrækning, så er det god teknisk at dykke en spar før man prøver klørfarven. Hvis der fra start sidder fire klør samme med fem spar (eller at de spiller mere spar og isolerer sparholdet når de sidder 4-3), så kører skvisen i de sorte farver. Det koster ikke noget, og det er en god vane at holde udkig efter den slags ekstrachancer.

SPIL 29:

Spil29 270116

Du kommer i 5 ruder efter en Michaels 2 ruder fra syd (begge major) på vejen. Efter to gange hjerter til trumf fanger du nords trumfer med indgang på ruder konge og spar es. Du topper klørene, og den venlige sits giver 12 stik og +2, da hele fire døgenigte har vundet 12-13 stik i 3UT.

Men...efter hjerter ud til esset, hvilken hjerter spillede nord igen? Forhåbentlig ikke damen, for så er det slut uanset hvordan klørene sidder (tænk Bxxx i klør i nord). For hvad skal syd holde, når spilfører trækker trumferne og tre store klør? Syd kan undvære to hjerter og en spar på trumferne, men den tredje klør gør nas – hvis altså makker spillede hjerter dame og ikke syveren i stik to!

Syv skvis-situationer på en aften er mange. Men der er altid et par stykker på 32 spil, og ganske ofte flere. Så vær på udkig. Og ha’ det sjovt imens!

 Jesper

 

 

  SPIL OG KOMMENTARER FRA DEN 23.09.15 

SPIL 2:

Spil2 230915

Et væld af forskellige kontrakter i dette spil! 3UT vinder naturligvis let med den venlige klørsits, men 4HJ og 5KL er må være bedre kontrakter.

Pointe: Efter Pas 1HJ har vest en oplagt 2SP spærrende alene uz. Bemærk hvor svært det herefter er at melde begavet som NS. Gør det svært for modstanderne – der er ingen skønhedspræmier i bridge.

SPIL 3:

Spil3 230915

3UT i Syd.

Udspil: HJ bonde.

Der er mange muligheder. Jeg stak med damen hjemme og trak klør es. Med syv stik fra top spillede jeg spar til 9eren – med bonde i plads er der ni stik (æv). Men Øst stak og fortsatte i hjerter til bordet. Jeg kneb i spar, og vest stak (æv!) og rensede hjerterne. Dog nu 8 stik i hus. Spar til esset hvor Øst ganske afslørende lagde en hjerter. Nu ruder til 10 og bonde (æv!!) – og nu var Øst slutspillet til at åbne en minorfarve. Aktuelt kom der ruder tilbage, men spiller Øst klør skal jeg gætte om vest har DB blanke fra start…Jeg spiller nok på den aktuelle sits, da Øst med 2-4-4-3 fordeling nok havde lagt en ruder på tredje runde spar.

Pointe: Jeg droppede at spille på fire stik i klørfarven, da damen kom dumpende i stik 2. Rigtigt denne gang. Men tænk hvis Vest snedigt havde lagt damen fra DBx i klør! Det skriver jeg mig bag øret.

 SPIL 4:

Spil4 230915

Pointe: Samme som i Spil 2, meld den seksfarve i spar selv om den er tynd. Stilen skal naturligvis være afstemt hermed, hvis man åbner med en svag to-åbning som Vest. Ellers må man vente en melderunde. Om jeg er bange for at blive doblet? Med seksfarve i spar er jeg 20 gange mere bekymret for at tabe et del- eller gamesving end at blive doblet. Meld!...sparfarven er tynd, enig, men hånden er spillestærk.

 SPIL 5:

Spil5 230915

4HJ i Vest vinder let, når Nord spiller single ruder og slagter farven. Hvad er bedste chance i 4HJ i Øst med spar B ud til K, evt efter en tung svag to-åbning i Nord? Det virker umiddelbart som en god plan at sende ruder 10 på rundtur i stik to, og det vinder uden problemer med den givne sits. Kniber man i stedet med damen er det sværere, og aktuelt førte det til nedgang et par steder, da spilfører trak ruder es i stik 3, trumfet i nord (ups!). Spilføringen er dog ikke tosset – sidder ruder Kxx i plads og hjerterne 4-1, så fører den spilleplan i mål, hvis man er omhyggelig. Hmm. Måske bedste plan er: Vind sparudspillet, træk hjerter EK:

(1) hjerterne 3-2: send ruder 10 rundt og håb på det bedste. Holder den stik trækkes den sidste trumf, spar til esset og ny ruderknibning.

(2) hjerterne 4-1: (længde i syd da nord har sparene) Da skal ruder konge være i plads, og man vinder med ruder Kxx i syd ved at knibe med damen – med den velbevarede trumf dame som hjemkomst til den rejste ruderfarve (derfor trækkes hjerter EK først, ikke damen!). Men…har Syd KBxx i ruder i stedet for Kxx, så skal man dobbeltknibe i ruder for at vinde 4HJ. Og Syd kan med ruder KBxx stikke 10eren med kongen (!), og spilfører skal gætte om han skal spille på Kxx eller KBxx i ruder. Sjovt spil!  

SPIL 16:

Spil16 230915

3UT i Øst.

Udspil: lille spar.

Med syv topstik bør man stikke med bonden på bordet, så man får en ekstra indkomst til at knibe i klør to gange til det niende stik. Med den heldige klørsits vinder man dog alligevel. Man kan overveje en psykologisk variant, hvor man vinder udspillet hjemme og går på bordet med hjerter bonde for at knibe i ruder – med det håb at udspiller ikke kan se, at han kan toppe spar konge ud (Anita spillede således, men den hoppede Gert og Kurt ikke på!). Jeg kan godt lide den spilleplan, da den reelle vinderchance i klør er lille, og ruderknibningen vinder med ruderne 2-2. Men lad os sætte os i Syds stol, hvis spilfører prøver den snørevariant: ”Hvorfor stak spilfører ikke med bonden på bordet, når en mulig indkomst hertil ser ud til at være nyttig? Hvad ville jeg have gjort som spilfører med Jx på border og K109 hjemme? Brugt bonden i stik 1, naturligvis”. Udspiller bør med andre ord regne sitsen ud og lægge spar es i bordet, når man får stik på ruder dame. OG returnere en lille spar til makker, så sparfarven ikke blokerer, naturligvis ;-).

SPIL 17:

Spil17 230915

6KL i Vest.

Vilde sager. Efter spar ud til esset og tre gange trumf til bordet og ruder hjem mod hånden…syd lægger en lille ruder…har man et 50/50 gæt på om Syd har esset eller damen, hvis farven sidder 2-2. Med 3-1 sits (triple foran ruderfarven) er det samme tilfældet: har Nord en blank honnør skal man gætte hvilken: har han en lille singleton er det ligegyldigt da farven kan trumfes god efterfølgende uanset om vi brugte bonden eller kongen. Altså er det hip som hap hvilken honnørfordeling man spiller på. Ser vi bort fra 4-0 sits i ruder ville den kære Kim Svendsen have sagt: ”Den er 100% hvis bare man ved hvordan det sidder!”.

I 6RU i Vest med spar ud til esset SKAL trumferne sidde 2-2, og man har ligeledes et rent gæt da man ikke har flere indkomster til bordet.

Langt de fleste par vandt 6RU, så man må sige at OBKs medlemmer gætter godt! En hård straf for de to par i 6KL, der gik ned, selv om de var i den bedste kontrakt.

SPIL 19:

Spil19 230915

3UT i Vest.
Meldinger (forslag): 
Pas 1RU 2RU* DBL** *Michaels Cuebid, mindst 5-5 **Styrke
2SP 3RU 3SP PAS
PAS 3UT A.P 
Det kan sikkert gå ganske anderledes!
Flere har spurgt til bedste spilføring. Jeg vil stikke 3. gang spar (hjerter fra bordet) og spille ruder (æv). Med seks topstik skal jeg lave tre mere for at vinde kontrakten. Det kan kun ske i klør som meldingerne er gået, og det kræver klørene 3-3 med D10x i plads. Er det sandsynligt? Ja, det er faktisk ikke så langt væk som man skulle tro. Det skyldes, at Nord ganske sikkert har 5-5-0-3 fordeling. Hvorfor? Fordi Syd meldte 2SP! Det afslører, at Syd har længere spar end hjerter, altså 3-2 i major. Og renonce i ruder er afsløret. Så man kan være ganske sikker på 3-3 sits i klør. Så afsted med klør bonde…dame og konge, hjem i ruder, husk at cashe sidste ruderstik og klør til 9 og…10. Og FIRE ned!
Da den reelle vindervariant er mod odds kan man helt rimeligt opgive vinderchancen og spille hjerter mod bordet når man ser den grumme rudersits. Så skraber man aktuelt otte stik sammen og sparer en håndfuld imp. Psykologisk vil jeg have svært ved at opgive vinderchancen, da belønningen er tilsvarende betragtelig, og det altid er godt med et lille ”svin” på modparten. Og nogle gange glemmer en søvnig Nord jo at dække klør bonde…
Bemærk hvordan spilleplanen følger naturligt, når man tæller sine stik – det bør man ALTID gøre, specielt i 3UT!

SPIL 21:

Spil21 230915

SPIL 26:

Spil26 230915

5HJ i Syd.
Meldinger: Ved vores bord (mod Steen V og Erik S)
2SP 4HJ 4SP 5HJ 
A.P
Igen slår den slatne sparfarve med fordeling til! Steen Vestergaard slog i gang med den svage to-åbning, og så gik det mod højderne. Erik burde have smækket 5HJ fra Rico, men årsagen er sikkert denne: Spillet forinden havde jeg flækket Eriks 3KL alene iz med et blodrødt doblerskilt. 13 stik senere stod der -670 i vores kolonne – det kunne selv ikke Eriks makker finde en kritisk bemærkning til. (En mere plausibel forklaring, måske: hvis man hedder Sommer er det vanskeligt at tro at det er juleaften to gange på 5 minutter mod en 1. Div-spiller, der tidligere på aftenen ævlede om skviser til en større skare ;-)).
Pointe: Til alle jer der solgte ud til 2HJ, 3HJ eller 4HJ som ØV…I rest my case.

 SPIL 29:

Spil29 230915

3RU i Nord.
Sådan gik det ved vores bord:
PAS 1HJ PAS PAS
1UT 2KL* PAS 2HJ *Snedig melding af Steen V!
PAS PAS DBL PAS
3RU A.P
Kan man melde 1UT på 10 honnørpoint, når makker ikke har meldt? Selvfølgelig – modparten har jo fortalt, at deres styrke er begrænset, dvs at makker har værdier. Og makker har ofte en jævn hånd, når han ikke har meldt, typisk med længde i åbningsfarven. Så 1UT er en meget beskrivende melding når man har forhåndspasset. Igen: Man skal nødig lade modparten købe spillet på lavt niveau, det vinder man ikke på i det lange løb.
Efter Steens snedige 2KL – en revers i 2SP når makker har vist ingenting var ikke fristende – måtte jeg melde pas, da DBL ville være oplysende. Til gengæld kunne jeg komme igen med en strafdobling af 2HJ, der siger: Det her er vores spil, og jeg spiller gerne 2HJ doblet. Heldigvis havde Rico set nok af mine strafdoblinger og tog ud i 3RU ;-). Spøg til side: Nords hånd er rædselsfuld i modspil mod en hjerterkontrakt og tog korrekt ud i sin uviste femfarve.

 

SPIL 30:

Spil30 230915

4HJ i Syd.
Meldinger: 1HJ – 4KL, 4HJ – PAS
Kun to par kom for højt i dette spil. Godt gået! Når Nord viser renonce i klør, så er Syds hånd mindre spændende. Renoncen i spar er vanskelig at vurdere, men med kun 6 aktive hp og tynde trumfer skal man lægge sig.
En renoncesplinter på Nords kort er ikke min kop te. Styrke og fordeling er fin, men det er svært for Syd at vurdere sin kort når der er så stor forskel på Nords to ”levefarver”, spar og ruder. Byt om på de to farver hos Nord, og 6HJ er en glimrende kontrakt. Jeg har dog ikke bedre forslag til en direkte renoncevisende melding, da renoncen kan være umulig at vise i mange meldeforløb. 1SP er en mulighed, selv om ”man” ikke længere melder på den måde.

 SPIL OG KOMMENTARER FRA DEN 16.09.15


SPIL 2:

Spil 2_160915 
3UT i Syd. 
Udspil: klør bonde. 
Spilleplan: Må være bedst at dykke en ruder i stik 2 for at bevare forbindelse til bordet. Ni stik medmindre øst har ruder dame OG vest har hjerter es OG der kan skydes en høj hjerter igennem syd i stik 3 (fald fra).

SPIL 5:

Spil5 160915
4♥ i Øst. 
Meldinger: 1HJ – 1SP, 2KL – 3HJ, 4HJ. Flere par i klubben spiller 1HJ – 2HJ som 8-10, dvs en god støtte. Selv da har øst til at invitere med kun fem tabere. 
Udspil: Ruder bonde.
En sjov detalje i spilføringen: Vind udspillet med kongen, klør til Dame og Es, hjerter til Es og mere hjerter. Nu er der 10 stik i sækken. Skal man knibe eller toppe i klør? Uden anden information er knibningen bedst, men når du går over på ruder Es bekender Nord med damen. Hvad nu? Nu er der ingen grund til at knibe i klør, for hvis Nord har klør dame, så bliver NS dobbeltskviset efter klør til kongen, klør til trumf, ruder til trumf og trumf i bund. Og aktuelt belønning da klør bonde falder ud bagpå.

SPIL 6:

Spil6 160915
Meldinger: Svært at komme i 4SP som ØV. Det er uanset en presset game efter 2 gange hjerter trumfet, uagtet at den aktuelt vinder let med åbne kort.

SPIL 8:

Spil8 160915
4♠ i Vest.
Meldinger: 1SP – 2SP, 4SP
Udspil: Se, det er sagen! Som blindt udspil stemmer jeg for en klør som mindste onde. Udspil fra Kxxx er overvurderet. Jeg tager emnet op ved senere lejlighed. 
Spillet: Rico spillede ruder es ud ved vores bord. Hvad signalerer du på den som Syd? Jeg kaldte, fordi jeg for alt i verden IKKE vil have et skift. Efter mere ruder spillede spilfører spar es og mere spar til Ricos konge. Det tyder kraftigt på, at Syd har DBx i trumfe. Rico fortsatte safe i klør, og vi fik beten i hjerter til sidst.

SPIL 10:

Spil10 160915
6♥ i Vest.
Meldinger: PAS, 1HJ – 1SP, 2KL – 3HJ, 4KL – 4RU, 4UT – 5HJ, 6HJ. Øst har næsten til 4HJ i stedet for 3HJ, men efter åbning i 3. hånd synes jeg det er for presset (Rico og jeg åbner ofte let i den position). Det er misvisende at melde direkte 4RU splinter som Øst efter åbning 1HJ. Dels mangler der en trumf, dels kan åbner ikke se sparfarven som stikkilde.

SPIL 11:

Spil11 160915
4♠ i Øst, oftest doblet.
Meldinger: 1RU – 1HJ (1SP), 2HJ (4SP) DBL
Efter åbning fra makker er det svært at lade modparten spille 4SP udoblet med 11hp. På den anden side er tyder det på, at modparten har mange trumfer og god fordeling. Til doblernes forsvar skal det siges, at ØV kan være ude med et ”forhåndsoffer” mod 4HJ. Her må man vurdere sine modstandere (vi spillede mod Stoffer, og så er det sgu ikke til at vide hvad der foregår!). Jeg spillede ikke trumf ud som man oftest bør gøre mod den slags meldeforløb. Udspil fra Kxxx (i hjerter) var heller ikke godt denne gang ;-).

SPIL 17:

Spil17 160915 
6♠ i Syd.
Meldinger: 1HJ – 1SP, 2SP – 4KL, 4RU – 4HJ, 4UT – 5SP, 6SP (svært!)
Spilføring (klør ud): trumf klør, spar til K, hjerter EK, ruder EKD (trumfning foran ufarlig)
Spilføring (ruder ud): 10, spar til K, ruder K, trumf klør, ruder Es (trumfning foran ufarlig)

SPIL 28:

Spil28 160915 
7UT i Nord.
Meldinger: Det er svært hvis man ikke kan vise en sleminteresseret hånd med lang majorfarve efter en stærk 2UT åbning. Vi meldte 2UT – 3RU, 3HJ – 3SP (sleminvit med 6+hjerter)…og så vågnede formanden til dåd i Nord, tjekker esser og fik et es og trumf dame – og så kunne han tælle til 13 stik og meldte 7UT. Alternativt kan man melde 2UT – 3RU, 3HJ – 5HJ, men så er det sværere at melde storeslemmen. 
Spilføring: Rico trak minor-esserne før han tog hjerterstikkene. Da vinder han også når ruder konge sidder sammen med femfarve i spar.

SPIL 29:

Spil29 160915
7♥ i Nord.
1HJ – 1SP, 3HJ – 4KL, 4HJ – 4UT, 5RU – 5UT, 6RU – 6HJ/UT (kan ikke tælle 13 stik). Bemærk at åbner cuebidder ruder dame med 6RU, da han har benægtet rudercuebid tidligere. Flere par stod kun i 4HJ, formentlig fordi åbner kun meldte 2HJ i anden runde. En hård straf for en fedtet undermelding.
Lad os for spændingens skyld antage, at vi er havnet i storeslem sammen med 5 par i klubben!
Udspil: TRUMF – alt andet er crazy (eller særdeles snedigt). Klør dame må man aldrig røre, når man sidder med hele modspilsstyrken. Det slagter farven, og makker har i bedste fald klør 10. Mod 6HJ er det forståeligt at forsøge sig i klør – jeg tror dog ikke det er med odds i det lange løb. Det er for aggressivt.
Spilføring: Jeg ser to muligheder:
(1) Træk trumf, kast klør på spar, trumf klør og en spar. Da vinder man med 3-3 i klør eller skvis af Øst, hvis Øst har ruder konge og en sort farve garderet (aktuelt begge!). Gennemskuelig plan, men odds næppe bedre end godt 50%.
(2) Træk fem gange trumf og se hvad der sker. Kast ruder og klør på bordet. Kan altid gå tilbage til klørene 3-3, men ikke nødvendigvis skvis som i (1) hvis begge ruder kastes på bordet. Modsat (1) er denne plan en ”rodet skvisplan”. Men i praksis tror jeg den er bedst, da den er svær at forsvare sig imod – ofte vil modparten afsløre hvordan længderne sidder med deres afkast. Svært!
Bemærk hvor lille belønningen er for at melde og vinde storeslem: +7 imp for 2210, -23 imp for at gå ned, sammenlignet med 6HJ. Storeslemmen er bør derfor kun meldes, hvis den har mindst 75% sandsynlighed for at vinde. Samme er tilfældet i Spil 28. Storeslem i en butlerturnering skal være GOD for at være med odds.

SPIL 30:

Spil30 160915 
4 i Nord.
Meldinger: 1KL – 1SP, 3SP – 4SP (3UT). Jeg har svært ved at konstruere hænder, hvor 6SP er god, selv om jeg kigger på 14hp som Nord når makker springstøtter. Jeg har stor sympati for at melde 1KL – 1RU (!) og give åbner plads til at beskrive sin hånd; så vil det gå 1KL – 1RU, 2UT – 4UT, Pas. 1KL – 3UT kan jeg også forstå, men det er skidt hvis åbner har single spar.
Generelt: 4333-fordeling er IKKE sine HP værd, nedvurder dem! Uden klør 10 åbner jeg med 1UT 15-17 som Syd, selv om jeg ved at jeg spiller ”imod feltet”.